Мектепке дейінгі педагогика және психология

1-нұсқа: Мектепке дейінгі педагогика және психология
1. Жастық дамуға және орта ықпалына байланысты ойлау процесінде
өзгерістердің болуы және сандық, сапалық ерекшеліктердің жиынтығы
A) психикалық даму
B) тұлғалық даму
C) ақыл-ой дамуы
D) психологиялық даму
E) адамгершілік даму
2. Мәдени-гигиеналық дағдылар түрлері
A) Тамақтану, ойын, таңертеңгілік қабылдау
B) Тамақтану, өзін-өзі күту, бөлме ішінің реттілігі
C) Өзін-өзі күту, ұйқы, еңбек
D) Тәртіптілік, тамақтану, серуен
E) Жуыну, тәртіптілік, мінез-құлық
3. Мектепке дейінгі мекемедегі сюжеттік ойындарды ұйымдастыру
принциптерін қарастырған
A) Н. Н. Поддьяков, Т.А.Куликова
B) Н.Я.Михайленко, Н.А.Кортокова
C) Ф.Фребель, Т.А.Куликова
D) В.И.Даль, П.Я.Гальперин
E) Я.А.Коменский, С.А.Козлова
4. Мектепке дейінгі баланың ерік әрекетін тәрбиелеуде сақталатын ережелер
A) үлкендер балаға шыншыл болып, іс-әрекетінің дұрыс орындалуын
қадағалау
B) балаға арнайы ұйымдастырылған күн тәртібінің белгіленуі,
үлкендердің балаға қарым-қатынасы мен талаптарының бірдей болуы
C) балаға мақсат қоюда кішкене мақсаттар қоюды үйрету
D) баланың шыдамдылығын дамыта отырып, ортаға бейімдеу
E) танымдық үрдістерін дамыту
5. Дидактиканың басты қағидалары
A) қолжетімділік, түсініктілік
B) белсенділік, танымдық
C) жүйелілік, құрылымдылық, сәйкестілік
D) тәрбиелеушілік, дамытушылық
E) белсенділік, дербестік, жүйелілік, бірізділік
6. Балалар үшін еңбек тапсырмаларын орындаудағы қолжетімді жас
A) 5-6 жас
B) 1-2 жас
C) 4-5 жас
D) 2-3 жас
E) 3-4 жас
7. Заттар арқылы үлкен адамдардың шынайы істерін қайталап көрсету
мектепке дейінгі кішкентай балалар ойынының
A) жанама әрекеті болып табылады
B) негізгі мазмұны болып табылады
C) жүйесі болып табылады
D) ортадан алған әсерін жеткізу
E) мәнділігін жеткізу
8. Мектепке дейінгі баланың балабақшаға ауыр бейімделуі дегеніміз
A) Бала ортаға баяу бейімделеді
B) Баланың көңіл-күйі көтеріңкі, бала психикасында өзгеріс байқалмайды
C) Балабақшаға алғаш келген ерте жас балаларының мінез-құлқындағы
өзгеріс бір ай ішінде,мектепке дейінгі жастағы балаларда 10-15 күн ішінде
қалыпқа келгенімен, тәбеттің төмендегені байқалады
D) Балалардың мінез-құлқындағы өзгеріс айқын көрінеді. Ұйқысы мен
тәбеті 20-40 күндей нашарлап, 30-40 күндей баланың эмоционалды күйі
тұрақсыз болады
E) Балалар 2айдан 6 ай немесе одан да ұзақ уақыт арасында балабақшаға
бейімделе алмайды, 8-9% балалар ерекше назарды қажет етеді.
Балалардың тәбеті төмендеп, ұйқысы нашарлайды. Ата-анасымен жылап
айрылысады
9. Өз зерттеуінде отбасылық тәрбиенің күші мен беріктігін анықтайтын
факторларды жүйелеген
A) Ю.П.Азаров
B) Т.А.Маркова
C) В.И.Даль
D) Ф.Н.Жұмабекова
E) И.В.Гребенников
10. З.Фрейд бойынша тұлғаның даму бағыты
A) эмоционалды сфера, дарындылық
B) организмнің ортаға бейімделуі
C) физиологиялық, эмоционалдық, тұрақтылық
D) тұқымқуалаушылық, орта
E) биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік
11. «Дидактика» терминін қолданысқа алғаш енгізген
A) Л.А. Венгер
B) В.Ратке
C) К.Д.Ушинский
D) Е.Н Видозова
E) А.П.Усова
12. «Тәрбиешінің шеберлігі талантты керек ететін ерекше бір өнер емес, бірақ
ол музыкантты, дәрігерді шеберлікке қалай үйретуі керек болса, солай
үйретуді керек ететін мамандық» деген ойдың авторы
A) Н.К.Крупская
B) Я.А.Коменский
C) Ж.Ж.Руссо
D) А.С.Макаренко
E) В.А.Сухомлинский
13. Мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеудің бірінші кезеңі
A) екінші кіші топтан басталады
B) ерте жастан басталады
C) бірінші кіші топтан басталады
D) туғаннан басталады
E) ортаңғы топтан басталады
14. Балалардың әсемдік пен сұлулыққа деген қатынасын тәрбиелеу
A) сенсорлық тәрбие
B) эстетикалық тәрбие
C) ақыл-ой тәрбиесі
D) адамгершілік тәрбие
E) еңбек тәрбиесі
15. Балабақшада кең қолданыста ойналатын ойын түрлері
A) асық ойыны, доп ойыны
B) қуыршақ ойыны
C) көкпар ойыны, құрылысшы ойыны
D) дидактикалық, үстел үсті, қимылды, сөздік
E) театр ойыны
16. Ойында балабақша өмірінің бейнеленуі біртіндеп кеміп, оның орнын
шығармашылық ойындардың алмасуы болатын топ түрі
A) бірінші кіші топ
B) ерте жас тобы
C) ортаңғы топ
D) ересек топ
E) екінші кіші топ
17. Кішкене балаларға тән оқыту формасы
A) сабақ
B) спорттық ойындар
C) педагогикалық технология
D) педагогикалық ойындар
E) көрнекілік
18. «Баланы жақсы тану және түсіну үшін оны ойын кезінде бақылау керек»
деген пікірді айтқан
A) Я.А.Коменский
B) А.Н.Соколов
C) Л.С.Выготский
D) С.Бабаев
E) Ж.Руссо
19. Бала психологиясының негізін қалаған
A) Қ.Нығметова
B) Ч.Дарвин
C) В.Прейер
D) А.Н.Соколов
E) Л.С.Выготский
20. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі
қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алу
A) қорытынды жасау
B) нақтылау
C) абстракция
D) объективтік байланыс
E) операция
21. Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікті қабылдауы
A) Толып жатқан объектілірдің ішінен біреуін іріктеу
B) Жаңа фактілерді білуге құмарлықты, олардың егжей-тегжейін білуді
адамның әрдайым қабылдауға даярлығы
C) Заттар мен құбылыстардың көлемін, түрін, аумағын, алыс-жақындығын
, бағыт-бағдарын қабылдау
D) Белгілі мақсат пен объектіні әдейілеп қабылдау
E) Заттар мен құбылыстардың мағынасын түсінудің қарапайым түрі
22. Өткен тәжірибені есте сақтау процесі
A) ойлау
B) түйсік
C) қайта жаңғырту
D) ес
E) қабылдау
23. Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі
болып табылатын түйсіктер
A) Көру, есту, иіс, дәм, тері
B) Дыбыс толқындары, сезу
C) Дененің кеңістіктегі алып тұрған орны
D) Тактиль, қысым, дуыл
E) Қозғалыс, абсолюттік табалдырық
24. Мектеп жасына дейінгі балалардың кейбіреулерінде байқалатын көру
есінің ерекше түрі
A) Логикалық
B) Эйдетикалық
C) Ұзақ уақыттық
D) Оперативтік
E) Эмоциялық
25. Мектепке дейінгі жастағы балаларға тән қиял
A) жасампаз қиял
B) белсенді қиял
C) ықтиярсыз қиял
D) ықтиярлы қиял
E) шығармашыл қиял
26. Ми қабығының күрделі анализдік және синтездік қызметінің нәтижесі
A) мінез
B) қабілет
C) қабылдау
D) темперамент
E) ерік
27. Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі
A) ауытқиды және нығая түседі
B) нығая түседі
C) едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі
D) едәуір нығая түседі
E) қарқындылығы баяулайды және бәсеңдейді
28. Адамның мінез бітістерін жоғары жүйке қызметінің тума типтерімен өмір
сүру барысында қалыптасатын уақытша жүйке байланыстарының өзіндік
құндылығы деп түсіндірген
A) О.С.Ушакова
B) И.П.Павлов
C) И.М.Сеченов
D) В.М Бехтерев
E) Е.И.Тихеева
29. Темперамент туралы теорияның негізін салған
A) С.Бабаев
B) Ч.Дарвин
C) Л.С.Выготский
D) Гиппократ
E) Эйнштейн
30. Баланың мінез-құлқында жиі байқалатын мотив түрі
A) оқу мотиві
B) стиль мотиві
C) әрекет мотиві
D) жүйе мотиві
E) ойын мотиві
2-нұсқа: Мектепке дейінгі педагогика және психология
1. Баланың дені сау болуын қамтамасыз етуде берілетін тәрбие түрі
A) дене тәрбиесі
B) дене шынықтыру
C) валеология
D) салауатты өмір салты
E) сауықтыру шаралары
2. Тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты
A) балалармен қарым-қатынас жасай білуі
B) балаларды жазалай білуі
C) ата-аналардың өз балалары жайлы пікірлерін сұрап білуі
D) педагогикалық ойлай білуі, кәсіби біліктілігінің сапалы көрінісі
E) ата-аналармен тығыз байланыс жасай білуі
3. Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі функциялары
A) суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы-құраушы, прогностикалық,
дүниетанымдық
B)түсіндірушілік, жобалаушы-мақсатты, прогностикалық, дүниетанымдық
C) суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы-құраушы, дүниетанымдық
D) суреттеушілік, жобалаушы-құраушы, прогностикалық, дүниетанымдық
E) суреттеушілік, пәндік, жобалаушы-құраушы, дүниетанымдық
4. М Монтессоридің материалдары дамудың
A) ойын іс-әрекетіне бағытталған
B) байланыстыра сөйлеуге бағытталған
C) шығармашылық қабілетке бағытталған
D) танымдық белсенділіктеріне бағытталған
E) сенсорлық қабілеттеріне бағытталған
5. Оқыту мен білім беру теориясын зерттейтін педагогика саласы
A) психология
B) тәрбие
C) жүйелеу
D) дидактика
E) педагогика
6. Балалар дамуының жас кезеңдерін алғаш рет негіздеген
A) К.Д.Ушинский
B) Д.Локк
C) Ж.Ж.Руссо
D) Я.А.Коменский
E) Аристотель
7. «Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере алатын
негізгі күш» деп айтқан
A) В.Вундт
B) В.И.Даль
C) И.П.Подласный
D) П.М.Рубинштейн
E) Ф.Врубель
8. Баланың балабақшаға қысқа мерзімді бейімделуі
A) 9-10 апта
B) 1-2 апта
C) 2-6 апта
D) 7-8 апта
E) 10-15 апта
9. Мектепке дейінгі ұйымда балалар еңбегін ұйымдастыру нысандары
A) Шаруашылық-тұрмыстық еңбек, кезекшілік
B) Қол еңбегі, бөлмені тазалау
C) Тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек
D) Өзіне-өзі қызмет ету,жұмыс орнын дайындау
E) Көмек көрсету, тазалық сақтау
10. Отбасымен жүргізілетін жұмыстың шарттары
A) Жұмысты мақсатты, жоспарлы, жүйелі түрде жүргізу
B) Ата-аналарға педагогикалық білім беру
C) Ата-аналарды мектепке дейінгі ұйым өмірімен таныстыру
D) Бала тәрбиесінде бірлік орнату
E) Отбасындағы тәрбиені зерттеу және тарату
11. «Педагог» сөзінің алғаш пайда болуы
A) Түркияда
B) Қытайда
C) Қазақстанда
D) Америкада
E) Ежелгі Грецияда
12. «Ой еңбегі адам үшін ең қиыны» деп айтқан
A) Е.И.Тихеева
B) М. Монтессори
C) С.Л.Рубинштейн
D) К.Д.Ушинский
E) Я.А.Коменский
13. Педагогтің оқу материалын балаларға түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік
беретін аса маңызды сөздік әдіс
A) педагогтің сахналауы
B) педагогтің көрнекілігі
C) педагогтің әңгімелеуі
D) педагогтің шеберлігі
E) педагогтің әрекеті
14. М.Монтессори сенсорлық тәрбие жүйесіне бала дамуының ерекшелігі
ретінде
A) физиологиялық сапаны жетілдіреді
B) психикалық сапаны қалыптастыруды жатқызады
C) жүйке жүйесін шыңдайды
D) табиғи қажеттілікті жатқызады
E) бұлшық еттің дамуы мен көру, есту, сезгіштікті жатқызады
15. Имитациялық, қозғалыс ойындары деп ойынды екіге бөліп қарастырған
A) Ф.Врубель
B) С.Костюк
C) В.М.Теплов
D) Д.Н.Узнадзе
E) Ф.Лесгафт
16. Ойын функциялары
A) тәрбиелеуші, дамытушы, оқытушы, ұйымдастырушы, түзету
коррекциялық, реабилитациялық, өзіндік дамытушылық
B) дамытушы, оқытушы, жетілдіруші, коррекциялық, жүйелілік,
жалпыламалық, тұтастылық
C) ұйымдастыру,түзетушілік, реттеушілік, әрекеттестік
D) коррекциялық,реабилитациялық
E) емдік, іс-шаралық, дамытушылық
17. Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін күннің соңында
ойыншықтан 25см қашықтықта бактерицидті шамдармен
дезинфекциялайды
A) 20 мин
B) 10 мин
C) 40 мин
D) 30 мин
E) 50 мин
18. Кіші жас тобында құрылыс ойындарының ұйымдастырылу ерекшеліктері
A) бірімен-бірін салыстыруға үйренеді
B) ойын құрамына кіретін әрекетті талдайды
C) ойыншықтарды қатарластырады, орналастырады
D) айналасындағылардан алған әсерлерін бейнелей алады
E) өздері белгілеген тақырып бойынша сала біледі
19. Қиялдың ең жоғарғы түрі
A) түйсік
B) мінез
C) танымдық қиял
D) арман-қиял
E) ойлау
20. Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі
A) Көрнекі-схемалық ойлау
B) Логикалық ойлау
C) Бейнелі ойлау
D) Көрнекі-бейнелі ойлау
E) Алгоритмдік ойлау
21. «Гендер» ұғымын ғылыми негізде қарастырған
A) П.Бьюкенен
B) И.С.Кон
C) Дж.Скотт
D) Э.Эриксон
E) В.А.Сухомлинский
22. Тұлға дамуының негізгі факторлары
A) мектеп, оқу, еңбек
B) білім, іскерлік, дағды
C) тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық, жеке іс-әрекет
D) мектеп, жанұяның өзара әрекеттестігі
E) ойын, оқу, еңбек
23. Адамдағы ерекше бір пайдалы қасиет. Бұл бойынша көпшілік көрмеген
нәрсені, сапаны, ерекшеліктерді бақылап, оларды ажыратып отырады
A) шыдамдылық
B) таңдамалылық
C) бақылампаздық
D) тұрақтылық
E) тұтастық
24. Ес түрлері
A) қимыл-қозғалыс есі, эмоциялық ес, сөздік-мағыналық ес, қысқа
мерзімді ес, оперативтік ес, ерікті және еріксіз ес
B) сөздік-мағыналық (логикалық) ес
C) қимыл-қозғалыс есі, эмоциялық ес
D) ерікті және еріксіз ес, ырықты жағдайдағы көрнекілік ес
E) қысқа мерзімді және түпкілікті ес
25. Апперцепция түрлері
A) бірінші және екінші
B) тұрақты және уақытша
C) педагогика және психология
D) зерттеу және тәжірибе
E) ерікті және еріксіз
26. Баланың қоршаған ортаны қарастыруға бағытталған ең басты
анализаторлары мен оның ерекшелігі
A) тану
B) сезіну
C) қайта жаңғырту
D) ой елегінен өткізу
E) түйсік пен қабылдау
27. Мектеп жасына дейінгі бала сезімдерінің ерекшеліктері
A) Бала сезімінің сыртқы бейнесі неғұрлым қызу, тікелей әлі еріксіз
сипатта
B) Қызу шаттық жылаумен алмасады
C) Бала сезімі жылдам әрі айқын тұтанады, тез сөнеді
D) Бала сезімінің сыртқы бейнесі неғұрлым баяу, тікелей әлі ерікті сипатта
E) Бала толғаныстары күшті болады
28. Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлқына ең көп ықпал ететін
мотив
A) Тапсырманы орындауға қарапайым тұрғыдан қарау
B) Балалардың үлкендер дүниесіне қызығуы, үлкендерше іс-әрекет
жасауға тырысуы
C) Жаңа материалды игеруге күш салу, бұрын қол жеткен деңгейден асу
D) Достарынан оқшау жүру
E) Ата-аналардың нұсқауларын орындау, тілектерін қанағаттандыру
29. Еріктің анықтамасы
A) Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке
өзгешеліктерінің бірі
B) Адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекетінің
айырмашылығын сипаттайтын сапалы өзгешелік
C) Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланысқатынастарының миымызда сөз арқылы бейнеленуі
D) Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі
E) Ойланып істелетін, алға мақсат қоюды қажет ететін, түрлі кедергілерді
жеңе білуден көрінетін қимыл-қозғалыстар
30. Баланың ерік әрекеті
A) санасыз талап-тілектерінің нәтижесінде сабақтасып дамиды
B) рухани күшке сай дамиды
C) саналы талап-тілектерінің нәтижесінде шешімге келе алмауымен
сабақтасып дамиды
D) саналы талап-тілектерінің нәтижесінде шешімге келіп оны орындаумен
сабақтасып дамиды
E) қиялының дамуына сәйкес шарықтай түседі

Читайте также:

комментариев 5

  1. Тест тапсырмаларын орындап көрейін

  2. Акерке:

    Тест сурактары на жауап берейын деп едым

  3. бисара:

    толық нұсқасы қалай аламыз

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *