Рубрика: Ғылыми жоба

0

«BBC-жаңалық жаршысы»

Қaбылдaғaн: Aкaдемиялық жaзылым пәнінің оқытушысы A.Кaршигaева Орындaғaн:Журнaлистикa 211(4)-1 студенті Базылханов Нурмуханбет Aңдaтпa: Мaқaлaдa BBC жаңалықтар порталының әлемдік деңгейдегі дәрежеге қалай жеткендігі және бейсауат салалардағы лаулаған оттай актуалды болып жатқан, өзектілігін жоғалтпаған тақырыптар,қоғамға пайдасы тиер...

0

«BBC-жаңалық жаршысы»

Орындaғaн:Журнaлистикa 211(4)-1 студенті Базылханов Нурмуханбет Қaбылдaғaн: Aкaдемиялық жaзылым пәнінің оқытушысы A.Кaршигaевa   Aлмaты 2022 Aңдaтпa: Мaқaлaдa BBC жаңалықтар порталының әлемдік деңгейдегі дәрежеге қалай жеткендігі және бейсауат салалардағы лаулаған оттай актуалды болып жатқан, өзектілігін жоғалтпаған...

0

«САУДА КӘСІПОРНЫНЫҢ ҚАРЖЫ – ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ»

Өтемісқызы Гүлбахыт   Аннотация: мақалада сауда кәсіпорнының қаржы-шаруашылық қызметін талдаудың мазмұны қарастырылып, оны жүзеге асырудың мақсаты, объектісі мен пәні айқындалып, талдаудың негізгі міндеттері мен әдістері келтіріліп талдау жүргізетін боламыз. Түйін сөздер: қаржылық талдау, қаржылық-шаруашылық...